Uruchomienie nowych naborów w ramach PROW

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /modules/views/views.module on line 842.
  • strict warning: Declaration of content_handler_field::options() should be compatible with views_object::options() in /modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 208.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

Minister rolnictwa zapowiada uruchomienie przez ARiMR nowych naborów w ramach PROW 2007 - 2013 oraz akcji kredytowej dla rolników

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba, w towarzystwie Podsekretarza stanu w MRiRW Tadeusza Nalewajka (z lewej) i Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja, zapowiedział na październik nowe nabory wniosków z PROW 2007 - 2013.

Konferencja Ministra cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zdjęcia A. Kubat

W październiku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - zapowiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie resortu 23 sierpnia 2012 r. Uczestniczyli w niej również Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej. Minister dodał także, że wkrótce dostępne będą preferencyjnie oprocentowane kredyty dla rolników.

Minister zapowiedział, że od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Przypomniał również, że działanie to zostało uruchomione po raz pierwszy w 2010 roku, właśnie po to, by pomóc rolnikom poszkodowanym wówczas, przez klęski żywiołowe. Na taką pomoc przeznaczono w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 około 416 mln złotych. Dotychczas ARiMR przeprowadził cztery takie nabory, a z oferowanej pomocy skorzystało około 4 tys. gospodarstw. Do wykorzystania pozostało jeszcze około 200 mln zł. Warunki ubiegania się o pomoc w tegorocznym naborze nie zmieniły się w porównaniu do tych  obowiązujących w poprzednich latach. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy ponieśli starty w wysokości co najmniej 10 tys. zł w majątku trwałym np. maszynach, budynkach produkcyjnych i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała co najmniej 30% straty w rolniczych uprawach. Rolnik musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę. Potrzebna jest również opinia wojewody w sprawie zakresu i wysokości start powstałych w gospodarstwie rolnika. Na przywracanie produkcji rolniczej można otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że kwota pomocy nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje w zniszczonym gospodarstwie. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub remont budynków służących do produkcji rolniczej, kupno nowych maszyn czy urządzeń rolniczych, odtwarzania sadów albo plantacji wieloletnich, jak również na zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych. Dzięki wsparciu ARiMR rolnicy, którzy otrzymali pomoc w ramach dotychczas przeprowadzonych czterech naborów, kupili prawie 10 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowali lub zmodernizowali 90 tys. metrów kwadratowych budynków produkcyjnych i odtworzyli 780 ha sadów lub plantacji wieloletnich.    

Od 2 do 29 października 2012 roku w województwie podkarpackim zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wynika to z tego, że tylko w tym regionie zostały jeszcze pieniądze z PROW 2007 - 2013 na takie inwestycje. Pozostałe 15 województw wykorzystało środki na "Modernizację gospodarstw rolnych" dostępne w ramach tego Programu we wcześniejszych naborach. Gospodarze z Podkarpacia mają jeszcze do wydania na inwestycje w modernizację gospodarstw ok. 49 mln zł. Zakładając, że poziom dofinansowania o jaki będą się ubiegać będzie taki jak w poprzednich naborach, czyli ok. 127 tys. zł, to pieniędzy wystarczy dla prawie 400 rolników. Maksymalna pomoc jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 wynosi 300 tys. zł., z tym, że poziom dofinansowania waha się od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację takich inwestycji. Wyższy poziom dofinansowania mogą uzyskać rolnicy przed "40", którzy gospodarują w trudnych warunkach, czyli korzystają ze wsparcia ONW. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, inwestycje w budynki produkcyjne albo zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich. Pomoc, będzie przyznawana w zależności od liczy punktów jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie. Mówiąc o wsparciu na "Modernizację gospodarstw rolnych" Minister Stanisław Kalemba zwrócił uwagę, na to, że pomoc taka cieszyła się bardzo dużą popularnością. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przeznaczono na inwestycje w gospodarstwach ok. 8,5 miliarda złotych. Od początku wdrażania PROW 2007 - 2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła 78 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia, a 90% z nich zostało rozpatrzone.

Minister Stanisław Kalemba zapowiedział również uruchomienie dla rolników akcji kredytowej w wysokości 1,57 miliarda złotych. Preferencyjnie oprocentowane kredyty będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR. Oprocentowanie, które będą płacili rolnicy będzie trochę wyższe niż dotychczas obowiązujące, ale w porównaniu z innymi kredytami będzie i tak bardzo atrakcyjne. Rolnicy, którzy zdecydują się na kredyt inwestycyjny zapłacą tylko 3% należnego bankowi oprocentowania, resztę pokryje za nich ARiMR. W wypadku  kredytów klęskowych rolnik, który posiada odpowiednie ubezpieczenia zapłaci teraz  1,5% należnego bankowi oprocentowania, a gdy nie będzie miał ubezpieczonych budynków czy upraw zapłaci 4,5% odsetek, resztę uiści za niego ARiMR. Ustalony został limit kredytu, które jedno gospodarstwo może otrzymać na zakup ziemi, teraz będzie to 1,5 miliona złotych.

Minister przypomniał także, że rolnicy, którzy realizują inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem z niego energii elektrycznej, dofinansowywane z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", mają 18 miesięcy na uzupełnienie dokumentów związanych z taką pomocą. Wydłużenie terminu umożliwia nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zasad i warunków przyznawania pomocy w tym działaniu.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej przedstawił ogólny stan realizacji zadań Agencji. Podkreślił, że ARiMR  jest największą i  najsprawniej działającą agencją płatniczą. Od początku swojego istnienia przekazała ona na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 160 miliardów złotych, z tego 142 mld zł po wstąpieniu Polski do UE. Prezes poinformował również o tym jak przebiega realizacja wypłat w tym roku. Do sierpnia 2012 r. Agencja wypłaciła rolnikom i innym naszym beneficjentom 18 miliardów złotych, a z tej kwoty 7 mld zł to pieniądze przekazane w ramach PROW 2007 - 2013. Realizację wsparcia w ramach tego Programu Prezes ocenił bardzo dobrze, ponieważ dotychczas ARiMR przekazał 37 mld zł, co plasuje Polskę na pierwszym miejscu w unijnym rankingu dotyczącym wypłat z PROW 2007 - 2013.